tổng hợp Wordpress

Hiển thị thông tin chi tiết của người dùng hiện tại trong WordPress

Hữu Thuần

Hiển thị thông tin chi tiết của người dùng hiện tại trong WordPress – Hiển thị thông tin chi tiết ...

Cách thay đổi màu sắc cho khối mã lệnh trong WordPress

Hữu Thuần

Cách thay đổi màu sắc cho khối mã lệnh trong WordPress – Nếu bạn thấy khối mã lệnh mặc định ...

Cách thêm nút “sao chép mã” vào khối mã lệnh trong WordPress

Hữu Thuần

Cách thêm nút “sao chép mã” vào khối mã lệnh trong WordPress – Việc thêm nút “Sao chép mã” vào ...

Cách ẩn thanh quản trị wordpress đối với người dùng

Hữu Thuần

Cách ẩn thanh quản trị wordpress đối với người dùng – Theo mặc định, tất cả người dùng đăng nhập ...

Cách hiển thị cảnh báo cho các bài viết lỗi thời trong WordPress

Hữu Thuần

Cách hiển thị cảnh báo cho các bài viết lỗi thời trong WordPress – Hiển thị cảnh báo cho các ...

Chặn Spam WordPress vô cùng đơn giản với Anti-Spam by Fullworks

Hữu Thuần

Chặn Spam WordPress vô cùng đơn giản với Anti-Spam by Fullworks – Vấn đề Spam bình luận trên WordPress là ...

Cách thay đổi các thông số PHP trên hosting cPanel và Directadmin

Hữu Thuần

Cách thay đổi các thông số PHP trên hosting cPanel và Directadmin – Bạn có thường xuyên gặp phải tình ...

Tăng tốc WordPress chớp mắt với Speculative Loading

Hữu Thuần

Tăng tốc WordPress chớp mắt với Speculative Loading – Một sản phẩm được ra mắt bởi WordPress Performance Team giúp ...

6+ tính năng của Plugin All in One SEO miễn phí

Hữu Thuần

Các tính năng của Plugin All in One SEO miễn phí – All in One SEO một Plugin giúp hổ ...