tối ưu hóa wordpress

Tạo trang dành cho thiết bị di động được tăng tốc (Amp Worpress)

Hữu Thuần

Hướng dẫn tạo trang dành cho thiết bị di động được tăng tốc (AMP) trong WordPress – “AMP” viết tắt ...

Cách hiển thị bài viết theo tag trong wordpress

Hữu Thuần

Cách hiển thị bài viết theo tag trong wordpress – Việc hiển thị bài viết theo tiêu chí như cùng ...

Đẩy nhanh tốc độ tải trang bằng plugin Speed Booster Pack

Hữu Thuần

Đẩy nhanh tốc độ tải trang bằng plugin Speed Booster Pack – Việc tốc độ tải trang liên quan đến ...

Cách tùy biến Form bình luận WordPress với wpDiscuz

Hữu Thuần

Cách tùy biến Form bình luận WordPress với wpDiscuz – Mặc định WordPress không hiển thị các nút chèn thẻ HTML ...

Sửa lỗi “Is its parent directory writable by the server” WordPress

Hữu Thuần

Sửa lỗi “Is its parent directory writable by the server” WordPress – Đây là một lỗi khá phổ biến đối ...

Cách nâng điểm Google PageSpeed ​​Insights và GTmetrix

Hữu Thuần

Cách nâng điểm Google PageSpeed ​​Insights và GTmetrix – Chào các bạn? chả là lướt qua Facebook các anh em ...

Cách chèn mã vào Header, body, Footer trong WordPress đơn giản

Hữu Thuần

Cách chèn mã vào Header, body, Footer trong WordPress đơn giản – Bạn muốn chèn một đoạn mã của Google ...

Cách bật hoặc tắt bình luận trong các trang WordPress

Hữu Thuần

Cách bật hoặc tắt bình luận trong các trang WordPress – Như các bạn biết thông thường nhận xét trong ...

Sửa lỗi Maximum Execution Time Exceeded trong WordPress

Hữu Thuần

Sửa lỗi Maximum Execution Time Exceeded trong WordPress – Trong quá trình bạn cài đặt Theme hoặc Plugin cho WordPress ...