thủ thuật wordpress

Hiển thị thông tin chi tiết của người dùng hiện tại trong WordPress

Hữu Thuần

Hiển thị thông tin chi tiết của người dùng hiện tại trong WordPress – Hiển thị thông tin chi tiết ...

Cách thay đổi màu sắc cho khối mã lệnh trong WordPress

Hữu Thuần

Cách thay đổi màu sắc cho khối mã lệnh trong WordPress – Nếu bạn thấy khối mã lệnh mặc định ...

Cách thêm nút “sao chép mã” vào khối mã lệnh trong WordPress

Hữu Thuần

Cách thêm nút “sao chép mã” vào khối mã lệnh trong WordPress – Việc thêm nút “Sao chép mã” vào ...

Cách ẩn thanh quản trị wordpress đối với người dùng

Hữu Thuần

Cách ẩn thanh quản trị wordpress đối với người dùng – Theo mặc định, tất cả người dùng đăng nhập ...

Cách ẩn ngày bình luận trên wordpress không dùng plugin

Hữu Thuần

Cách ẩn ngày bình luận trên wordpress không dùng plugin – Bạn có muốn loại bỏ ngày trên các bình ...

Chặn Spam WordPress vô cùng đơn giản với Anti-Spam by Fullworks

Hữu Thuần

Chặn Spam WordPress vô cùng đơn giản với Anti-Spam by Fullworks – Vấn đề Spam bình luận trên WordPress là ...

Cách thay đổi các thông số PHP trên hosting cPanel và Directadmin

Hữu Thuần

Cách thay đổi các thông số PHP trên hosting cPanel và Directadmin – Bạn có thường xuyên gặp phải tình ...

100+ phím tắt WordPress giúp bạn tiết kiệm thời gian

Hữu Thuần

Full các phím tắt WordPress giúp bạn tiết kiệm thời gian – Chắc hẳn khi bạn sử dụng WordPress bạn ...

2 cách tắt thông báo lỗi đăng nhập trong WordPress giúp bảo mật

Hữu Thuần

Vô hiệu thông báo lỗi đăng nhập trong WordPress giúp tăng cường bảo mật – Tưởng chừng đây là một ...