comment worpdress

Cách chống spam bằng cách tích hợp Captcha toán học

Hữu Thuần

[Thủ thuật wordpress] Hướng dẫn cách chống spam bằng cách tích hợp Captcha toán học trong WordPress – Nếu bạn đang ...

Cho phép chỉnh sửa bình luận sai trong WordPress

Hữu Thuần

[Thủ thuật wordpress] Cách chỉnh sửa bình luận sai trong WordPress – Bạn cảm thấy blog của mình có lượng bình luận ...

Cách chặn thư rác và spam comment hiệu quả cho trang Web

Hữu Thuần

[Thủ thuật wordpress] Hướng dẫn cách chặn thư rác và spam comment hiệu quả cho trang Web  – Có thể nói ...

Cách tích hợp tính năng tính điểm bình luận cho các thành viên

Hữu Thuần

[Thủ thuật WordPress] Hướng dẫn cách tích hợp tính năng tính điểm bình luận cho các thành viên trong WordPress – Bạn ...

Cách tích hợp tính năng bình luận theo đoạn văn bản WordPress

Hữu Thuần

[Thủ thuật WordPress] Cách tích hợp tính năng bình luận theo đoạn văn bản WordPress – Bạn muốn tích hợp tính ...