cloudflare

Tăng tốc wordpress bằng Automatic Platform Optimization của CloudFlare

Hữu Thuần

Tăng tốc wordpress bằng Automatic Platform Optimization của CloudFlare – Đây là một tính năng rất mới được tích hợp ...

Cấu hình Cloudflare để hạn chế DDOS, botnet,… hiệu quả

Hữu Thuần

Cấu hình Cloudflare để hạn chế DDOS, botnet,… hiệu quả – Okey! Việc bảo mật cho trang Web là điều ...

Tạo Firewall Rules trong cloudflare bảo vệ Website WordPress

Hữu Thuần

Tạo Firewall Rules trong cloudflare bảo vệ Website WordPress – Yeal! Đọc tiêu đề này chắc hẳn bạn sẽ khá ...