chờ đợi

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa?

Hữu Thuần

Mỗi chúng ta sẽ có một câu trả lời cho riêng mình? Đứng ở giữa ngã tư đường mang tên ...

Hạnh phúc có chờ đợi ta?

Hữu Thuần

Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi và bản chất của nó là vậy! có những lúc bạn cần phải chiến ...