Sử dụng: Phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển, nhảy lên, nhảy xuống - Nhấn phím A để bắn đạn.

0
0