Tải xuống video Tiktok không có Logo miễn phí.
Dán liên kết Video TikTok để tải.

Định dạng URL được chấp nhận:

- https://www.tiktok.com/@username/video/videoID

- https://vm.tiktok.com/videoID (hoặc các url ngắn tương tự)

Chú ý:

1. Bất kỳ URL nào không thuộc miền tiktok.com đều không được hỗ trợ và sẽ bị lỗi.

2. Không đặt URL của m.tiktok.com vì URL này sẽ được chuyển hướng sang phiên bản web tự động.